Cập nhật tiến độ dự án

Tiến độ dự án Starlake tại thời điểm bàn giao nhà

Tại thời điểm tháng 7 năm 2017, các căn liền kề, biệt thự tại tiểu khu H10; H7TT2, H7TT3 đang được bàn giao nhà. Khu biệt thự Starlake H7TT1 đang được hoàn thiện, khu biệt thự H6 bắt đầu được xây dụng

Cập nhật tiến độ tháng 5 năm 2016

Tiến độ dự án tháng 5 năm 2016

Cập nhật tiến độ dự án Tây Hồ Tây - tháng 10 năm 2015

Cập nhật tiến độ dự án Starlake Tây Hồ Tây