Tiến độ dự án Starlake tại thời điểm bàn giao nhà

Tại thời điểm tháng 7 năm 2017, các căn liền kề, biệt thự tại tiểu khu H10; H7TT2, H7TT3 đang được bàn giao nhà. Khu biệt thự Starlake H7TT1 đang được hoàn thiện, khu biệt thự H6 bắt đầu được xây dụng

Tiến độ dự án Starlake

Hình ảnh lối đi giữa khu H7 và H10 dự án Starlake

 

Hình ảnh khu biệt thự Starlake H7 TT3

Lối đi phía sau khu biệt thự Starlake H7 TT3