Thiết kế chi tiết

Thiết kế chi tiết

Sản phẩm bàn giao cho khách hàng là xây thô hoàn thiện mặt ngoài nên chủ đầu tư để thiết kế mở, chủ nhà có nhiều lựa chọn thiết kế chi tiết để phù hợp với không gian sống theo ý muốn của từng chủ nhân.