Cơ quan hành chính sẽ được chuyển về dự án Starlake

Với sự thuận lợi về giao thông, khu đô thị Starlake sẽ là khu trung tâm hành chính mới của Hà Nội - điểm đến của nhiều phái đoàn ngoại giao cũng như các sự kiện văn hóa tiêu biểu và thúc đẩy thương mại quốc tế.

Khu hành chính được xây dựng với diện tích 37,2 ha chiếm 20% tổng số diện tích của dự án Starlake Tây hồ Tây. 

Khu hành chính dự án Starlake

Dự kiến, khi trụ sở hành chính được xây dựng sẽ có 06 cơ quan được chuyển về: Bộ Kế hoach và đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải.

Khu hành chính này sẽ là nơi hoạt động của các cơ quan đoàn thể, cơ quan thuộc Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ… không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập. Quỹ đất dành cho mỗi Bộ, ngành từ 3 – 5 ha và 1- 2 ha đối với mỗi cơ quan, đoàn thể. Việc xây dựng trụ sở hành chính tại khu đô thị Tây hồ Tây góp phần đảm bảo an ninh cho khu vực, trở thành nơi diễn ra các sự kiện văn hóa tầm cỡ và thúc đẩy giao thương quốc tế, tiết kiệm chi phí đi lại.